Wskazania Biskupa Elbląskiego [24 X 2020]

Od 24 października br. nasze parafie znajdują się w tzw. strefie czerwonej, co wymusza ograniczenie liczby uczestników nabożeństw [1 osoba na 7 m²]. W naszym kościele może jednocześnie przebywać 110 osób.

 • W sytuacji zaostrzenia wymagań sanitarnych niemożliwe stały się spotkania grup, wspólnot i kręgów działających przy parafiach.
 • W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym, a także w pozostałe dni listopada, nie organizujemy Mszy i procesji na cmentarzach. W Uroczystość Wszystkich Świętych Mszę św. wg porządku niedzielnego. W Dniu Zadusznym (2 listopada) Msze św. będą odprawione o 7.oo, 10.oo i 18.oo, w Sztumskiej Wsi o 16.oo. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłych rozłożyć w czasie, już w najbliższym tygodniu i aż do końca listopada. Chodzi o to, by uniknąć przebywania w tłumie osób na cmentarzu, o co apeluje również Policja.
 • Stolica Apostolska rozszerzyła czas zyskiwania odpustów dla zmarłych na cały listopad.
 • Obecność na Mszy św. jest ważnym czasem w przeżywaniu niedzieli przez osoby wierzące. Obecność tą uniemożliwiają jednak różne przeszkody. Dyspensy od udziału w niedzielnej lub świątecznej Mszy św. nie należy rozumieć magicznie.
  • Chrześcijanin sam rozeznaje swoją sytuację i ocenia ją w świetle wiary, rozumu oraz wiedzy o zagrożeniu epidemią. Np. rodzice decydują w imieniu niepełnoletnich dzieci o ich udziale w niedzielnej Mszy, albo o pozostaniu w domu.
  • W naszej diecezji została już udzielona dyspensa, zwalniająca z udziału w niedzielnej Eucharystii i obejmująca kilka kategorii osób. Mogą z niej korzystać: chorzy, seniorzy, przeżywający lęki, pracownicy ochrony zdrowia, pełniący służbę na rzecz społeczeństwa.
  • Powodem, który usprawiedliwia nieobecność na nabożeństwie niedzielnym lub świątecznym, jest ograniczona obecnie liczba miejsc w kościołach.
  • Przyczyną grzechu nie są przeszkody uniemożliwiające uczestnictwo w Eucharystii, ale zła wola, własne zaniedbanie oraz lenistwo, które są lekceważeniem Boga Stwórcy.
 • Każdy czwartek w naszej parafii, jest szczególnym dniem modlitwy o ustanie pandemii i w intencji chorych na covid 19. Ze względu na ograniczenia sanitarne, prosimy indywidualnie modlić się pod krzyżem pandemicznym.
 • Rozpoczął się sezon grzewczy. Wzrosło ryzyko śmiertelnych zatruć ludzi tlenkiem węgla (czadem). Apelujemy o ostrożność w eksploatacji urządzeń grzewczych oraz o okresową ocenę ich sprawności.

+Jacek Jezierski, biskup elbląski