Sprawozdanie kolędowe 2019

 

W czwartek zakończyliśmy wizytę duszpasterską, która trwała od 5 do 31 stycznia b.r. Kolęda dla większości stanowiła rodzinne i religijne wydarzenie. Wielu z radością oczekiwało kapłana. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie nas w swoich domach. Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia i serdeczną rozmowę. Dziękujemy też za cenne uwagi, które świadczą o zatroskaniu o kształt wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za złożone ofiary pieniężne. Także dziękują ministranci.

Cieszy nas, że wielu parafian czuje więź ze wspólnotą parafialną, utożsamia się z nią, mówią: „u nas, w naszej parafii, w naszym kościele”. Radujemy się, że wielu z was należy do wspólnot modlitewnych, charyzmatycznych i charytatywnych, by jeszcze bliżej zaangażować się i być blisko Boga. Dziękujemy katechetom, nauczycielom, za trud wychowania a szczególnie tym, którzy wraz z uczniami służą potrzebującym jako wolontariusze. Dziękujemy personelowi szpitalnemu, lekarzom i pielęgniarkom, za troskę nie tylko o zdrowie ciała ale też i duszy – zachęcając pacjentów do przyjęcia sakramentu chorych. Cierpiących prosimy o przyjmowanie tego sakramentu na początku poważnej choroby, by się wyspowiadać, przyjąć komunię św. i namaszczenie. Jest to sakrament uzdrowienia a nie ostatnie namaszczenie, jak to zostało kiedyś źle nazwane. Zachęcamy kolejnych parafian do odważnego zapisania się do wspólnot, działających przy naszej parafii: neokatechumenatu, Odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty Żywego Różańca, grupy modlitewnej do miłosierdzia Bożego. Dzieci i młodzież zachęcamy do służenia przy ołtarzu jako ministranci i lektorzy a także do śpiewania w scholii parafialnej i do wspólnot młodzieżowych.

Obecnie pracują w naszej parafii:

  • Ks. Włodzimierz Hoffmann – wikariusz – pracuje także jako katecheta w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza, oraz kapelan szpitala.

  • Ks. Łukasz Gaca – wikariusz – katecheta w Szkole Podstawowej nr 2.

  • Ks. Kajetan Jakubowski – wikariusz – katecheta w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Niepublicznej Szkole Podstawowej.

  • Ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski (wspiera nas) – obecnie na urlopie zdrowotnym – wykładowca historii kościoła na UWM w Olsztynie i w naszym WSD w Elblągu.

  • Ks. Andrzej Starczewski – proboszcz i dziekan dekanatu sztumskiego, diecezjalny konserwator zabytków.

  • Funkcję kościelnego i organisty pełni Pan Marcin Katarzyniak, gospodynią jest Pani Anna Matyjasik, scholę dziecięcą prowadzi Klara Omieczyńska i wspiera Pani Joanna Berg. Bibliotekarzem jest Pan Tomasz Rozenberg a ukwieceniem kościoła zajmuje się Pani Henryka Rekowska i dwie towarzyszące Panie. Dziękujemy nadzwyczajnym szafarzom Eucharystii za służbę na rzecz chorych, to: Ludwik Bogalecki, Grzegorz Urbański, Marcin Katarzyniak i Szczepan Okrój – Szczepan drugi rok przygotowuje się do przyjęcia święceń diakona stałego. Dziękujemy tworzącym radę duszpasterską i radę ekonomiczną i Parafialną Caritas.

Bóg zapłać Wam Wszystkim za gorliwą pracę na rzecz dobra naszej wspólnoty ! Wszystkich pracowników, tak duchownych, jak i świeckich naszej Parafii polecam Waszym modlitwom.

Wizyta kolędowa była dla nas, czasem zetknięcia się z waszymi radościami i troskami, a szczególnie rodzin i osób przeżywających trudne chwile związane ze śmiercią najbliższych, ciężką chorobą, problemami młodych, czy innymi. Służymy pomocą poradnictwa duchowego poza konfesjonałem. Nie we wszystkich sprawach pomożemy, ale chcemy Wam towarzyszyć i wspierać.

Drodzy parafianie, chcemy podzielić się z wami także naszymi kapłańskimi troskami, być może was tu obecnych w świątyni to nie dotyczy, to jednak jest naszym niepokojem, że wiele osób żyje bez sakramentu małżeństwa, choć nie mają żadnych przeszkód. W niektórych wypadkach trwa to latami. Jest to tym bardziej niepokojące, że pary takie, niejednokrotnie porzuciwszy regularne praktyki religijne, nie uważają swojej sytuacji za sprzeczną z zasadami moralnymi chrześcijańskiego życia. Rozmawiając z nimi zachęcaliśmy ich, aby przychodziły do Kościoła i uczestniczyły w życiu wspólnoty parafialnej mimo, że nie mogą przystępować do Komunii świętej. Też byliśmy pytani o unieważnienie sakramentu małżeństwa. Są może sytuacje i okoliczności, które mogą to powodować. Stąd zachęcamy, aby osoby, które mają takie wątpliwości przyszły do nas. Postaramy się wyjaśnić i pomóc. Chcemy jednak wyraźnie podkreślić, że nikt nie jest wykluczony z naszej wspólnoty, chcemy każdego przygarnąć i umocnić w wierze. Jest parę osób w podeszłym wieku, żyjące w związku niesakramentalnym z przeszkodą kanoniczną, które podjęły duchowe zobowiązanie do życia jak brat z siostrą i korzystają z przyjmowania Eucharystii.

Zagrożeniem dla życia duchowego i wiary jest lekceważenie niedzielnej Mszy św. To dotyczy 70 % naszych parafian. Widzimy wiele zaniedbań rodziców w stosunku do swoich dzieci, obecnie już młodzieży, którzy nie uczęszczają na lekcje religii i przygotowanie do bierzmowania. Często są już bezradni.

Jednym z najgorszych zjawisk dla życia duchowego jest zobojętnienie. Brak wrażliwości sumienia i próba usprawiedliwienia się przed sobą, że „wszyscy” postępują podobnie. U osób tych zauważalny jest brak wrażliwości na utratę łaski Bożej, którą każdy chrześcijanin otrzymuje w sakramentach św.

W kilku rodzinach występuje problem alkoholizmu. To zjawisko stanowi szczególną biedę moralną i też materialną. Staramy się objąć opieka charytatywną te rodziny na miarę możliwości. W parafii systematyczną pomocą Parafialnego Zespołu Charytatywnego jest objętych około 60 rodzin. Co tydzień rozdajemy 120 bochenków chleba z funduszy zebranych ze skarbony św. Antoniego, przy wejściu do kościoła i od darczyńców. Wydajemy odzież dla potrzebujących. Organizujemy zbiórki w kościele dla biednych rodzin, a także współpracujemy z Caritas diecezjalną, by uzyskać pomoc w ramach programu PEAD (programu pomocowego państwa).

Kilka uwag dotyczących materialnego funkcjonowania Parafii.

W ubiegłym roku dzięki wsparciu MKiDN oraz ofiar parafian składanych podczas każdej I niedzieli miesiąca, zostały wyremontowane zewnętrzne ściany wieży i została zamontowana sygnalizacja przeciwpożarowa. W tym roku planujemy naprawę instalacji elektrycznej, wyścielenie tapicerskie ławek przy ścianach, zakupienie tablicy informacyjnej przy wejściu do kościoła i założenie monitoringu w kościele. Ten ostatni punkt, wynika z powodu dużej ilości odwiedzających turystów, co wymusza otwarcie kraty wejściowej w ciągu dnia. Dziękujemy za propozycję, by parę razy w roku chętne osoby zaangażowały się w generalne sprzątnięcie kościoła. Mamy też potrzebę, by przynajmniej dwie osoby zechciały się zaangażować w ukwiecanie kościoła przez cały rok.

Wielu wiernych podczas spotkań z kapłanem wyrażało wdzięczność duszpasterzom za ich posługę i zaangażowanie w pracę duszpasterską w parafii i za brak polityki. Dziękujemy też tym rodzinom, które przygotowały posiłki a także poczęstowali kawą czy herbatą.

Nie sposób omówić w krótkim słowie całej kolędy. Widzimy w niej wielką szansę duszpasterską rozeznania sytuacji, przybliżenia do kościoła parafialnego, wzajemnego poznania się, a także wspólną modlitwę i udzielenie błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok każdej rodzinie. Pokłosie kolędowania będziemy kontynuować na spotkaniach Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej, w której są obecni przedstawiciele parafii. Polecamy was wszystkich we Mszy św. odprawianej raz w tygodniu za parafian. Modlimy się za wszystkich, również tych, którzy są daleko od Boga i Kościoła, którzy zamknęli drzwi swoich domów i swoich serc. Niech Bóg wszystkim błogosławi w Nowym Roku, a Święta Anna, nasza Patronka, ma nas wszystkich w swojej opiece.