Powrót do Sakramenty

Pokuta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 W dzień zmartwychwstania Pan Jezus ukazał się apostołom i powiedział im:
„Przyjmijcie Ducha św. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie będą zatrzymane (J 20, 22-23).” 
Odpuszczenie grzechów popełnionych po chrzcie św. dokonuje się przez sakrament nazywanym sakramentem pojednania albo pokuty czy spowiedzi.

Warunki dobrej spowiedzi, które każdy musi spełnić:

  • rachunek sumienia
  • żal za grzechy
  • mocne postanowienie poprawy
  • spowiedź św.
  • pokuta (zadośćuczynienie)

Rachunek Sumienia dla dzieci

I Przykazanie Boże
Opuszczałem pacierz rano… i wieczorem… (jak często? dlaczego?). Moją codzienną modlitwę odmawiałem bezmyślnie… w pośpiechu… Przeszkadzałem innym w modlitwie… Nie chodziłem na lekcje religii… (z powodu?). Opuszczałem lekcje religii… (ile razy?) (z powodu?) śmiałem się i przeszkadzałem na nich innym… Spóźniałem się z własnej winy na lekcje religii…Byłem bezmyślny na lekcjach religii… Lekceważyłem kazania w kościele i nie starałem się coś z nich zapamiętać… Wyrażałem się lekkomyślnie o Panu Bogu… o kapłanach… o nabożeństwach i obrzędach religijnych… Wstydziłem się nosić medalik… żegnać publicznie… okazywać przy innych cześć krzyżowi… kapłanowi…

II Przykazanie Boże
Wzywałem lekkomyślnie i bez potrzeby Imię Boże… Przysięgałem na nieprawdę… (ile razy?). Przeklinałem, bluźniłem…

III Przykazanie Boże
Opuściłem (z własnej winy) Mszę św. (ile razy?) Spóźniłem się na Mszę św. Zachowywałem się lekkomyślnie podczas Mszy św… rozmawiałem…śmiałem się… Przeszkadzałem innym… Opuszczałem lub skracałem modlitwę po przyjęciu Komunii św. (trzeba przynajmniej 10 minut pozostać w kościele po przyjęciu Pana Jezusa). Nie przestrzegałem nakazanych postów…Brałem udział w hucznych zabawach w czasie Adwentu… Wielkiego Postu…

IV Przykazanie Boże
Nie słuchałem rodziców… odpowiadałem im niegrzecznie… źle o nich mówiłem… nie chciałem pomagać rodzicom w drobnych pracach… sprawiałem rodzicom przykrość przez swoje złe zachowanie… Kłóciłem się … biłem się z braćmi… z siostrami… z rodzeństwem. Przeszkadzałem nauczycielom na lekcjach… denerwowałem ich… źle o nich mówiłem Nie odrabiałem lekcji… odrabiałem lekcje bardzo niedbale i pobieżnie… Ściągałem… dawałem do ściągania zadania szkolne i domowe… podpowiadałem… niechętnie podejmowałem się dodatkowych drobnych obowiązków…

V Przykazanie Boże
Biłem… przezywałem kolegów (koleżanki)…(ile razy?)… mściłem się… Zachowywałem się po chuligańsku… (gdzie? ile razy?) wyśmiewałem się z ludzi starszych i kalek… byłem złośliwy i nieuprzejmy (wobec kogo?) Gorszyłem innych słow