Powrót do Sakramenty

Chrzest

chrzest

Pośrednikiem między Bogiem a nami jest Jezus Chrystus. Z Panem Jezusem na zawsze, na całą wieczność łączy nas CHRZEST ŚWIĘTY. Również przez Chrzest św. wchodzimy do Świętego Kościoła Powszechnego, powiększając Jego organizm.

Czy zdajecie sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka płynie z faktu przyjęcia Chrztu Świętego?
O CHRZEST DLA DZIECKA PROSZĄ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY RODZICE.
Nie mogą ich w tej sprawie wyręczać osoby trzecie, np. krewni lub przyjaciele!

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • akt urodzenia dziecka
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu
 • ukończył 16 lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • gromnica
 • biała szatka.

Czas zgłoszenia

 • Zwykle najpóźniej na 3 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.