Powrót do Sakramenty

Bierzmowanie

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA UDZIELA BISKUP

Jest zwyczajem naszej Diecezji, że sakrament bierzmowania udzielany jest każdego roku, w czasie Wielkiego Postu lub w okresie wielkanocnym. Do bierzmowania przedstawia się uczniów klas III gimnazjalnych, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą włączyć się do grupy po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji.

Gimnazjum to czas przygotowania do przyjęcia bierzmowania – sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Gimnazjaliści przygotowują się do bierzmowania przez życie w łasce uświęcającej, systematyczne przystępowanie do spowiedzi i komunii św., regularny udział we Mszy św., naukę religii w szkole oraz katechezę sakramentalną, odbywającą się w kościele.

   Świadek

Ważną osobą na bierzmowaniu jest świadek. Jest on świadkiem umocnienia wiary bierzmowanego. Kładzie on prawą dłoń na prawym ramieniu bierzmowanego. Świadkiem może być rodzic ale najlepiej żeby był nim chrzestny – podkreśla to jedność tego sakramentu z chrztem św. Dla chłopca – ojciec chrzestny a dla dziewczynki matka chrzestna. W razie nieprzewidywanych okoliczności, np. nagłe zasłabnięcie  świadka, może go zastąpić ktoś inny . Świadkiem mogą być osoby:

  •  wyznaczeni przez przyjmującego bierzmowanie, jego rodziców lub tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma – przez proboszcza lub szafarza chrztu;

  • posiadający do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

  • ci, którzy ukończyli szesnasty rok życia, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

  • katolicy bierzmowani, po przyjęciu sakramentu Najświętszej Eucharystii;

  • ci, którzy prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić;

  • wolni od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

Dokumenty
– świadectwo chrztu
– zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.