Powrót do Sakramenty

Bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udziela biskup

Sakrament bierzmowania udzielany jest każdego roku, w czasie w okresie wielkanocnym uczniów klas II ze szkół ponadpodstawowych. Bierzmowanie wprowadza młodego człowieka w dojrzałe życie religijne. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą włączyć się do grupy po uprzednim zgłoszeniu się w kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji.

Uczniowie przygotowują się do bierzmowania przez życie w łasce uświęcającej, systematyczne przystępowanie do spowiedzi i komunii św., regularny udział we Mszy św., naukę religii w szkole oraz katechezę sakramentalną, odbywającą się w parafii.

Świadek

Świadkiem może być rodzic, ale najlepiej żeby był nim chrzestny – podkreśla to jedność tego sakramentu z chrztem św. Dla chłopca – ojciec chrzestny, a dla dziewczynki matka chrzestna

Świadkiem mogą być osoby:

  • wyznaczeni przez przyjmującego bierzmowanie, jego rodziców lub tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma – przez proboszcza lub szafarza chrztu;
  • osoby bierzmowane;

Dokumenty

  • świadectwo chrztu