Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

wielki post

1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu.

2. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal. Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:

  • wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;

  • w Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;

  • Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;

  • dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście, telefonicznie lub przez Internet. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.

3. We wtorek, środę i czwartek na godz. 17.00 zapraszamy młodzież na katechezę przed bierzmowaniem. Spotykają się grupy których opiekunem jest ks. Włodzimierz. Proszę ze sobą zabrać katechizmy.

4. W piątek zapraszamy dzieci na 16.30 a wszystkich na 17.30 na nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Tego dnia przypada 5 rocznica śmierci ks. prałata Antoniego Kurowskiego. Na wieczornej Mszy Św. Będziemy się modlić za zmarłego kapłana.

5. Za tydzień po Mszy Św. O godz. 12.30 w kościele odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci, które przygotowują się do I spowiedzi i komunii św.

6. w dniach 1 – 3 marca w kościele Bożego Ciała w Elblągu, odbędą się rekolekcje wielkopostne dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odszedł do wieczności: Roman Wojnowski. Polećmy go miłosierdziu Bożemu: „Wieczny odpoczynek…”