Czwarta Niedziela Wielkiego Postu

1. Dziś – czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą radości, od pierwszych słów antyfony mszalnej na wejście: „Raduj się, Jerozolimo”. Powodem tej radości jest zbawienie w Chrystusie. Uczyńmy wszystko aby z niego w pełni skorzystać. Kontynuuj czytanie

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu – Ogłoszenia

1. Dzisiejsza Liturgia Słowa przypomniała nam dekalog oraz prawdę o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. W misterium paschalne Chrystusa, włącza nas sakrament chrztu św., który zobowiązuje nas do zachowywania przykazań Bożych.

2. Dziś przypada Dzień Kobiet. Wszystkim niewiastom życzymy wielu łask od Pana Boga. Kontynuuj czytanie

Plan rekolekcji wielkopostnych

Plan rekolekcji wielkopostnych

14 –18 marca 2015 Sztum św. Anna

                                     Rekolekcjonista – ks. Marek Kubecki

SOBOTA

18.oo – Msza Św. z nauką ogólną

NIEDZIELA

7.oo – Msza Św. z nauką ogólną

8.3o – Msza Św. z nauką ogólną

9.45 – Msza Św. z nauką ogólną

11.15 – Msza Św. z nauką ogólną

12.3o -Msza Św. z nauką dla dzieci

17.4o – Gorzkie Żale

18.oo – Msza Św. z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK

7.oo – Msza Św. z nauką ogólną

9.45 – Msza Św. z nauką ogólną

15.oo – Sztumska Wieś Msza Św. z nauką ogólną

16.3o – Nauka dla dzieci

18.oo – Msza Św. z nauką ogólną

19.oo – Nauka dla młodzieży

WTOREK

7.oo – Msza Św. z nauką ogólną

9.45 – Msza Św. z nauką ogólną

15.oo – Sztumska Wieś Msza Św. z nauką ogólną

16.3o – Nauka dla dzieci

18.oo – Msza Św. z nauką ogólną

ŚRODA

7.oo – Msza Św. z nauką ogólną

9.45 – Msza Św. z nauką ogólną

16.3o – Msza Św. z nauką dla dzieci

18.oo – Msza Św. z nauką ogólną

Sakrament pokuty i pojednania: poniedziałek , wtorek i środa – 20 minut przed każdą Mszą Św.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

wielki post

1. Dziś – pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Ma ona charakter chrzcielny, pokutny i pasyjny. W okresie Wielkiego Postu katechumeni przygotowują się do przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Natomiast my przez pokutę, uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach pasyjnych i rekolekcjach przygotowujemy się do odnowienia obietnic chrztu świętego w Wigilię Paschalną. Charakter pasyjny tego okresu uwypuklają ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich żali, odprawiane od początku tego okresu. Kontynuuj czytanie

Szósta Niedziela Zwykła

  1. Tegoroczny karnawał dobiega końca. 18 lutego przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty czas Wielkiego Postu – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Kontynuuj czytanie

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

  1. Dziś – piąta niedziela w ciągu roku.

Kontynuuj czytanie

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Z racji pierwszej niedzieli w nowym miesiącu, tradycyjnie ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym, przeznaczone będą na remont dachu kościoła w Sztumskiej Wsi.

1. Dziś – czwarta niedziela w ciągu roku, która wzywa nas do otwarcia się na głos przemawiającego do nas Boga. Kontynuuj czytanie

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

. Dziś – trzecia niedziela w ciągu roku, zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Kończy się Tydzień Ekumeniczny, ale nie kończy się nasza troska o jedność wyznawców Chrystusa. W dalszym ciągu musimy  modlić się o jedność i pełnić czyny chrześcijańskiego miłosierdzia  w odniesieniu do braci odłączonych.

Kontynuuj czytanie

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

 

  1. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy i rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Powyższe obchody uświadamiają nam obowiązek stałej troski o imigrantów i emigrantów, a także o jedność wyznawców Chrystusa.

Kontynuuj czytanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

  1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Jeszcze raz dziękujemy za tak liczny udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł po raz pierwszy ulicami naszego miasta.

Kontynuuj czytanie