Ogłoszenie kolędowe – 1 stycznia 2022

W tym roku wizyta duszpasterska w naszej parafii odbywać się będzie na zaproszenie parafian.

Na ławkach w naszym kościele wyłożone są kartki ze zgłoszeniem wizyty duszpasterskiej a po drugiej stronie – z planem kolędy. Wypełnione kartki prosimy wrzucać na tacę.

Chęć przyjęcia księdza po kolędzie można zgłaszać także w kancelarii, w zakrystii bądź telefonicznie.

Wizytę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy od 10 stycznia. Od poniedziałku do piątku kolędę będziemy rozpoczynać od godziny 16:00, natomiast w soboty od 10:00.

Zgodnie ze wskazaniami biskupa elbląskiego księżom chodzącym po kolędzie nie będą towarzyszyli ministranci.

Informujemy, że wszyscy księża w naszej parafii są zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.

Plan kolędy znaleźć można także na stronie internetowej parafii lub w gablocie przy kościele.

W czasie kolędy codziennie o godzinie 18:00 odprawiać będziemy tzw. msze kolędowe, podczas których modlitwą otoczymy wszystkich mieszkańców ulic, które w danym dniu będziemy odwiedzać. Wspólna modlitwa kończyć się będzie indywidualnym błogosławieństwem rodzin Najświętszym Sakramentem.