OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2022

  1. We wtorek wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Pani organistce, chórzystom oraz  scholii życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki świętej Patronki.
  2. W piątek wspominamy św. Katarzynę Aleksandryjską – patronkę kolejarzy, w sobotę – bł. Franciszkę Siedliską – założycielkę sióstr nazaretanek.
  3. Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy okres Adwentu, czyli czas przygotowania do Świąt Narodzenia Pańskiego. Osoby żyjące w związku niesakramentalnym zachęcamy do udziału w Adwentowym Dniu Skupienia, który będzie zorganizowany w niedzielę (27 XI) w kościele Bożego Ciała w Elblągu. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Do udziału zaprasza ks. dr Mariusz Ostaszewski, diecezjalny duszpasterz rodzin.
  4. Komunikat ks. abp. Stanisława Gądeckiego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski dotyczący obrony dobrego imienia Jana Pawła II:
  5. W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Te oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie kanonizacyjnym.
  6. Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.
  7. Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II. Jest to opracowanie, które uwzględnia kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył  św. Jan Paweł II.
  8. Dokument dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu Polski..
  9. 5. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w czwartek o godz. 18:30. Prosimy zabrać ze sobą dzienniki dla bierzmowanych. Spotkanie komitetu komunijnego odbędzie się w piątek o godz. 16:00 na plebanii. Spotkanie dla wszystkich rodziców dzieci przygotowujących się do Komunii Św. odbędzie się w niedziele po Mszy św. o godz. 12.30.
  10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Zofię Talaśkę i Urszulę Kowalską. Wieczny odpoczynek…