OGŁOSZENIA PARAFIALNE: XIV Niedziela Zwykła 5 lipca 2020

1. Z radością informujemy, że dniu wczorajszym w katedrze św. Mikołaja w Elblągu, Pan Szczepan Okrój przyjął święcenia w stopniu diakon stałego, przez nałożenie rąk Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego. Diakon Szczepan posiada studia teologiczne i trzyletni okres formacji stałej. Tradycja diakonatu stałego jako posługi o charakterze sakramentalnym mężczyzn żonatych, sięga czasów apostolskich. Paweł Apostoł wymienia diakona obok biskupa. Diakon pełnił funkcje liturgiczne, nauczycielskie i charytatywne w Kościele. Ponad 35 lat temu Sobór Watykański II przywrócił po tysiącu latach nieobecności posługę diakonatu stałego. Głównym zadaniem diakonów stałych jest wspomaganie duchowieństwa w posłudze duszpasterskiej. Mogą oni udzielać sakramentu chrztu, rozdzielać Komunię św., asystować i błogosławić związkom małżeńskim, głosić kazania podczas Mszy św., przewodniczyć obrzędom żałobnym i pogrzebowym. Nie mogą natomiast sprawować Eucharystii, spowiadać, ani udzielać sakramentu chorych. Ponadto diakon może głosić słowo Boże i praktykować miłość w dziełach społecznych i charytatywnych.

Diakonie Szczepanie – gratulujemy Tobie, małżonce Aleksandrze oraz dzieciom Emanuelowi, Franciszkowi, Antoniemu i Anastazji i cieszymy się, że nasza parafia w swojej ponad 600 letniej historii, ma diakona stałego. Niech św. Szczepan diakon, pierwszy męczennik wyprasza u Boga potrzebne łaski w tej posłudze.

2. W tym tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek – bł. Marię Teresę Ledóchowską, w środę – św. Jana z Dukli, w sobotę – św. Benedykta z Nursji – patrona Europy.

2. Zachęcamy do udziału w 11. Rowerowej Pielgrzymce z Elbląga na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 5-11 sierpnia br. Pielgrzymka ma w tym roku charakter sztafetowy. Więcej informacji na stronie internetowej diecezji.

3. Zapowiedzi przedślubne: Marcin Wesołowski i Anna Świderska ze Sztumu.

4.  W związku z trwającą pandemią koronawirusa, za zgodą Biskupa Elbląskiego, pragniemy postawić krzyż, tzw.  karawaka, nawiązujący do krzyża cholerycznego,  morowego, pochodzącego z XVI-XVII wieku z miasta Caravaca w Hiszpanii. W czasie trwania zaraz, ta forma krzyża rozprzestrzeniła się na wschód, także w tej formie stawiany krzyż, był bardzo popularny w Polsce pod koniec XVIII i XIX wieku. Krzyż tworzy pionowa belka i dwie poprzeczki z których górna jest trochę krótsza od dolnej. Na ramionach krzyża umieszczana była modlitwa. Karawaka sztumska, będzie to 4 metrowy krzyż ażurowy,  wykonany ze stali, podświetlony i zawieszony na ścianie północnej kościoła na Pl. Wolności. W górnej części będzie napis: „W Jego ranach, nasze zdrowie.” Iz. 53, 5, a w dolnej części: „AD 2020 epidemia covid 19.” Projekt  wykonał Pan Marek Omieczyński. Moją ideą jest to, aby ten znak zbawienia nam towarzyszył i ochraniał w tym szczególnym czasie. Szukamy wsparcia, pomocy i ochrony przed epidemią. Powróćmy do tego zbawiennego zwyczaju i w tym ciężkim dla wszystkich czasie przylgnijmy jeszcze ściślej do krzyża.  Za tydzień po każdej Mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka na wykonanie tego krzyża, jako nasze wspólne dzieło. Ofiary można również przesłać na konto parafii. Koszt materiałów i wykonania, to ok. 8 tys. zł.