OGŁOSZENIA PARAFIALNE: Niedziela Najświętszej Trójcy 7 czerwca 2019

1. W rozpoczynającym się tygodniu wspominamy w liturgii: w poniedziałek – św. Jadwigę Królową, w piątek – bł. księdza Władysława Demskiego – męczennika i patrona kapłanów diecezji elbląskiej, w sobotę – św. Antoniego z Padwy.

2. We wtorek na godz. 19:00 zapraszamy do kościoła chórzystów i chętne osoby, które chciałyby uświetniać liturgię swoim śpiewem.

3. W czwartek obchodzimy Uroczystość Bożego Ciała. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Zgodnie ze wskazaniami Ks. Biskupa Elbląskiego tego dnia po każdej Mszy odbędzie się procesja eucharystyczna wokół naszego kościoła.

4. Od piątku do czwartku następnego tygodnia Oktawa Bożego Ciała wraz z procesją po wieczornej Mszy.

5. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Serca Pana Jezusa codziennie o g. 17:30. Odmawiajmy też litanię do Serca Jezusowego w naszych domach i rodzinach, prosząc o przezwyciężenie trwającej epidemii.

6. W przyszłą niedzielę, na godz. 12:30, zapraszamy młodzież roku I i II, która przygotowuje się, do sakramentu bierzmowania. Po Mszy Św. odbędzie się spotkanie w kościele. Wizytacja biskupa i bierzmowanie, zaplanowane jest na 6 września. Natomiast I komunia św. na 27 września.

7. Odpowiadając na sugestię Biskupa Elbląskiego, oraz ze względu na zmniejszającą się ilość biorących udział w niedzielnej Eucharystii, od 5 lipca tego roku, zostaną zmienione godziny niedzielnych Mszy Św. Będzie obowiązywał następujący porządek: 7:30, 9:00, 11:00 ( z udziałem dzieci od września o 12:30) i 18:00. O godz. 10:00 w Sztumskiej Wsi, 16:00 w kaplicy szpitalnej. W najbliższym czasie, zostaną przygotowane informacje na temat tych zmian, zarówno w formie pisemnej i elektronicznej.

8. Zapowiedzi przedślubne II: Paulina Gałka i Tomasz Jastruszewski ze Sztumu.

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Jana Małkiewicza i Jolantę Żółtowską. Wieczny odpoczynek