Oddajemy hołd płk. Augustowi Brochwicz-Donimirskiemu – Sztum, 20 sierpnia 2021

Był powstańcem wielkopolskim, działaczem plebiscytowym na Powiślu, współtwórcą Armii Ochotniczej na Pomorzu. OBUWiM IPN Gdańsk zrealizowało inskrypcję upamiętniającą bohatera na grobowcu rodzinnym Donimirskich.

Na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Anny w Sztumie 20 sierpnia odbędzie się uroczystość złożenia kwiatów na grobie płk. Augusta Brochwicz-Donimirskiego, powstańca wielkopolskiego, działacza plebiscytowego na Powiślu, współtwórcy Armii Ochotniczej na Pomorzu.

Więcej informacji: https://bit.ly/3ySuzgk