Informator

Porządek Mszy św.

Porządek Mszy św. w kościele św. Anny w Sztumie W soboty i dni przedświąteczne Msza Św. o godz. 18:00 wg formularza niedzielnego, bądź świątecznego. 7:30 9:00 11:00(suma) 12:30 (z udziałem dzieci) 18:00 w dni powszednie: 7:00, 18:00 W lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. o godzinie 12:30 Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża …

Kościół w Sztumskiej Wsi

Kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sztumskiej Wsi Msze św. w niedziele i uroczystości o godzinie 10:00.

Cmentarz parafialny

Regulamin cmentarza parafialnego w Sztumie i Sztumskie Wsi Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz …

Duszpasterze

Proboszcz:  ks. dziekan kan. Andrzej Starczewski (ust. 01.08.2007 r.) Wikariusze: ks. Włodzimierz Hoffmann (ust. 01.09.1999 r.) ks. Łukasz Gaca (ust 01.07.2018 r.) ks. Maksymilian Ślizień (ust 01.07.2019 r.) Organista: mgr Ewelina Miernikiewicz od 1 października 2021 roku, rozpoczęła pracę w naszej Parafii jako organistka i kościelna. Posiada wyższe wykształcenie muzyczne zdobyte na Akademii Muzycznej w …

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy w Sztumie: 84 8309 0000 0000 4066 2000 0010 Konto: „Prace konserwatorskie” 08 8309 0000 0000 4066 2000 0020