III Niedziela Wielkiego Postu

Jezus rzekł do Samarytanki: Daj mi pić!

  • W związku z zagrożeniem koronawirusem Biskup Elbląski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. następującym kategoriom osób: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Dyspensa obowiązuje do końca marca. Pozostających w domu zachęcamy do korzystania z transmisji radiowej, telewizyjnej lub internetowej Mszy św.

  • W związku z zagrożeniem koronawirusem przypominamy, że prawo Kościoła w Polsce zezwala na przyjmowanie Komunii św. na rękę. Wyciągamy lewą otwartą dłoń. Kapłan lub szafarz kładzie na nią Komunię św. Wówczas prawą dłonią bierzemy Ciało Pańskie do ust, spożywamy na miejscu i dopiero odchodzimy.
  • Do końca marca są także zawieszone w naszej parafii: rekolekcje wielkopostne, drogi krzyżowe, spotkania grup, wspólnot, przygotowanie młodzieży do bierzmowania, próby chóru i scholi dziecięcej, itp.
  • Komunikat dla parafian w związku z uczestniczeniem w niedzielnej Mszy Św.
  • Zachowujemy reżim sanitarny i poddajemy się zarządzeniom państwowym !!!
  • Msze Św., będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę: 7.oo, 8.3o, 9.45, 11.15, 12.3o, 18.oo, Sztumska Wieś o 10.oo. Ze względu na ograniczenie ilości osób, mogących wziąć udział we Mszy Św. – do 50 osób, będziemy odprawiać o tych wyznaczonych porach w czterech różnych miejscach: w kościele św. Anny, w kościele na Placu Wolności i w dwóch salach neokatechumenalnych w domu parafialnym. Czyli jesteśmy w stanie odprawić o wyznaczonych godzinach Msze św. jednocześnie dla 200 osób. Zamówione intencje będą odprawiane zgodnie z ustaloną datą.
  • Zapowiedzi przedślubne II: Michał Jakub Piłat ze Sztumu i Adrianna Enerlich z Gdańska; Jacek Dietrich i Daria Jasińska ze Sztumu.
  • W minionym tygodniu pożegnaliśmy Urszulę Ostrowską. Wieczny odpoczynek….