Powrót do Grupy parafialne

Ruch Światło – Życie

Ruch Światło – Życie zwany oazą to grupa ludzi: dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pogłębiają swoją wiarę przez udział w formacji najpierw ewangelizacyjnej, następnie deuterokatechumenalnej a ostatecznie diakonijnej. Oaza przez 15-dniowe rekolekcje wakacyjne – których doświadczenie jest umacniane formacją w ciągu roku – pragnie wychowywać swoich członków do dojrzałości chrześcijańskiej i wolności, która rozumiana jest jako posiadanie siebie w dawaniu siebie. Metoda Światło – Życie jest praktycznym odzwierciedleniem głównych dokumentów Soboru Watykańskiego II, stąd filarami formacji oazowej są: Słowo Boże, Liturgia, Wspólnota. W naszej parafii w ramach Ruchu Światło- Życie działa obecnie:

– Oaza Dzieci Bożych. Jest to propozycja dla dzieci w wieku szkolnym do 13 roku życia. Animatorką grupy jest Gabriela Kuczyńska. Dzieci Boże mają swoje spotkania w poniedziałki o 17:00 (zawieszone przez koronawirusa)

– Oaza Nowej Drogi. To formacja dzieci starszych w wieku 13 – 15 lat. Grupę tą animują Zuzanna Omieczyńska i Szymon Baźmierowski. Oaza Nowej Drogi spotyka się w czwartki o 17:00 (zawieszone przez koronawirusa)

– Oaza Nowego Życia. Formacja oparta jest o trzy stopnie rekolekcji wakacyjnych. Obecnie w naszej parafii do wyjazdu na I stopień przygotowują się cztery osoby, po I. stopniu oazy jest jedna osoba dojeżdżająca na formację do Malborka (spotkania prowadzi an. Dominika Urbańska), po II. stopniu formują się trzy osoby (spotkania w poniedziałki o 19:00 prowadzi ks. Maksymilian Ślizień) a po III. stopniu są dwie osoby (spotkania gromadzące osoby z diecezji po tym stopniu odbywają się w seminarium w Elblągu). Ponadto osoby ze wszystkich stopni formacji oazowej oraz młodzież nie wyjeżdżająca na oazy wakacyjne ma swoje spotkania oazowe w pierwsze i trzecie piątki miesiąca o 19:00, gdzie podejmowane są tematy z formacji permanentnej (spotkania zawieszone).

– Oaza „Starszyzna”. Jest to grupa dla dorosłej młodzieży pracującej lub studiującej. Spotkania „Starszyzny” to głównie rozważanie Słowa Bożego, lecz także podejmowanie aktualnych tematów dotyczących życia wiarą we współczesnym świecie. Spotkania mają na celu pogłębienie umiejętności mężnego wyznawania wiary, jej obrony oraz życia według jej zasad. „Starszyzna” spotyka się w czwartki o 19:30 (spotkania zawieszone).

Dodatkowo młodzież uczęszczająca na spotkania formacyjne korzysta z uczestnictwa w różnych akcjach duszpasterskich – o zasięgu diecezjalnym, krajowym a także międzynarodowycm – takich jak: comiesięczne diecezjalne czuwania młodzieżowe, cokwartalne weekendowe Oazy Modlitwy, czy coroczne: Europejskie Spotkanie Młodych Taize, Ekstremalna Droga Krzyżowa, Spotkanie Młodych Lednica, Stadion Młodych, itp.

W ramach Oazy w duchu Nowej Kultury organizowane są dwa razy do roku bale młodzieżowe (andrzejkowy i karnawałowy) uczące młodzież świetnej zabawy, która w żaden sposób nie dehumanizuje człowieka. Naszym imprezom towarzyszy świetna muzyka, smaczne jedzenie, zabawy i konkursy. Zabawy taneczne trwają do późnych godzin nocnych.

Młodzież z Oazy rozumie, że jest częścią Kościoła i społeczeństwa, stąd uczy się być dla wspólnoty Kościoła ale także dla lokalnej społeczności. Dlatego oazowiczy można znaleźć w szeregach Służby Liturgicznej Ołtarza, w chórze parafialnym, grupie kantorów i przy innych posługach muzycznych podczas liturgii i nabożeństw. Ale także oazowiczów spotkamy w Szkolnych Kołach Caritas i w innych grupach wolontariatu niosących wieloraką pomoc na terenie Miasta i Gminy Sztum.