Powrót do Grupy parafialne

Służba Liturgiczna Ołtarza

Służba Liturgiczna Ołtarza jest podstawową wspólnotą parafialną, która pogłębia rozumienie Eucharystii jako źródła i szczytu życia chrześcijańskiego przez świadome, czynne i pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Posługiwanie przy ołtarzu jest niesamowitą przygodą, która prawdziwie pomaga w przeżyciu najważniejszej czynności Kościoła i zachęca do częstego korzystania ze spotkania z Żywym Bogiem obecnym w Komunii Świętej.

Posługa liturgiczna obejmuje wiele wymiarów: czytanie lekcji mszalnych, śpiew psalmu, pomoc Celebransowi przy czynnościach liturgicznych, przygotowywanie i przeprowadzanie uroczystych liturgii itp.

W naszej parafii przy Ołtarzu służy łącznie około 60 osób. Istnieją następujące stopnie Służby Liturgicznej: kandydat na ministranta, ministrant, kandydat na lektora, lektor/kantor, ceremoniarz. Obecnie prawdziwym trzonem posługujących na Mszach i wielką naszą radością jest Służba Liturgiczna Dorosłych, wśród których są dorośli lektorzy, kantorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej a także jeden kandydat do diakonatu stałego.

Posługa przy ołtarzu jest pomocna w rozwijaniu swojej wiary a także spełnia ważną funkcję wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Uczy solidności, punktualności, odpowiedzialności za dane słowo (dzieci i młodzież mają grafik, w którym wybierają jedną godzinę Mszy niedzielnej i jedną Mszę w tygodniu na której mają być obecni), panowania nad emocjami, schludnego i eleganckiego ubioru oraz właściwego zachowania.

Posługa liturgiczna ma swój nieoceniony aspekt powołaniowy. Oficjalne kościelne statystyki jednoznacznie wykazują, że najwięcej powołań do służby w Kościele przez kapłaństwo czy życie konsekrowane wywodzi się właśnie spośród tych, którzy w młodości służyli przy Ołtarzu.

Bycie członkiem Służby Liturgicznej wiąże się nie tylko z samą posługą podczas liturgii ale także z jej przygotowaniem i coraz lepszym rozumieniem. Ministranci mają swoje spotkania w soboty o 10:00 (obecnie zawieszone). Na nich przygotowują się do swojej posługi oraz coraz lepiej poznają Mszę Świętą, przestrzeń sakralną, szaty, księgi i naczynia liturgiczne. Lektorzy spotykają się dwa razy w miesiącu: w drugi  i czwarty piątek miesiąca o 19:00 (obecnie zawieszone). Na spotkaniach pogłębiają swoją wiedzę liturgiczną przez poznawanie Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego oraz innych dokumentów kościelnych o tematyce liturgicznej. Kantorzy swoje spotkania mają we wtorki o 19:00 (obecnie zawieszone). Co tydzień ćwiczą swój głos, poznają nowe melodie psalmów i przygotowują śpiew psalmów na msze niedzielne.

Członkowie Służby Liturgicznej uczestniczą w corocznych wydarzeniach: festynie Służby Liturgicznej Ołtarza organizowanym przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej i wyjeździe na Mszę Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek do katedry elbląskiej oraz turniejach piłki nożnej dla ministrantów i lektorów. Ponadto co roku w wakacje organizowany jest wakacyjny wyjazd Służby Liturgicznej.