Powrót do Grupy parafialne

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńską gałęzią Ruchu Światło – Życie. To na formacji oazowej, z jej etapami i metodami, opiera się formacja małżeństw w tej wspólnocie. Wzorem dla małżonków jest przykład Świętej Rodziny z Nazaretu – Jezusa, Maryi i Józefa; i właśnie obchodzona w Kościele Niedziela Świętej Rodziny jest czasem święta patronalnego Domowego Kościoła.

            Formacja Domowego Kościoła, jak cała formacja oazowa, opiera się na pracy w małych grupach, które zwane są kręgami. Jeden krąg może liczyć od czterech do siedmiu małżeństw. Małżeństwa rozpoczynające formację w Domowym Kościele tworzą właśnie taki krąg, w którym najpierw przeżywają swój pilotaż (wprowadzenie we wspólnotę i w zobowiązania), następnie pierwszy i drugi rok pracy formacyjnej aż w końcu przechodzą do formacji permanentnej.

Spotkania w kręgach odbywają się co miesiąc. To czas dzielenia się życiem, modlitwy oraz zgłębienia tematu formacyjnego. Wspólne dzielenie się doświadczeniami życia jest bardzo ubogacające dla małżeństw oraz dla księdza opiekuna. Ta forma pracy w sposób naturalny sprawia, że krąg staje się grupą przyjaciół umacniających się w wierze ale także mogących polegać na sobie nawzajem.

W naszej parafii formują się obecnie dwa kręgi Domowego Kościoła. Krąg starszy, pw. bł. Doroty z Mątów, który przeżywa formację permanentną, liczy cztery małżeństwa. Natomiast krąg młodszy, któremu patronuje św. Jan Paweł II składa się z sześciu małżeństw i obecnie przeżywa pierwszy rok pracy formacyjnej. Małżeństwa z Domowego Kościoła bardzo aktywnie włączają się w życie wspólnoty parafialnej przez posługę przy ołtarzu, śpiew w chórze parafialnym itp.

Małżonkowie formujący się w Domowym Kościele podejmują radość realizacji następujących zobowiązań: codziennej modlitwy osobistej (zwanej w oazie Namiotem Spotkania), regularnego spotkania ze Słowem Bożym, codziennej modlitwy małżeńskiej, codziennej modlitwy rodzinnej, comiesięcznego dialogu małżeńskiego, reguły życia (systematycznej pracy nad sobą), oraz uczestnictwa w corocznych rekolekcjach formacyjnych. Przez fakt, że formacja ta bardzo konkretnie kształtuje osobistą, małżeńską i rodzinną codzienność, jeśli jest autentycznie podejmowana, przynosi ona trwałe i wymierne owoce Nowego Życia. Kręgi Domowego Kościoła z okolicznych parafii tworzą rejon. Nasze kręgi są częścią rejonu Pomezania, w którego skład wchodzą także kręgi z Malborka, Kwidzyna i Iławy. Czasem wyrażenia jedności danego rejonu oraz czerpania z charyzmatu oazowego są Rejonowe Dni Wspólnoty Domowego Kościoła. Rejony oaz małżeńskich z danej diecezji spotykają się z kolei na Diecezjalnych Dniach Wspólnoty Domowego Kościoła.