Bp Jacek Jezierski – nowym biskupem elbląskim

Diecezja elbląska ma nowego biskupa ordynariusza. Papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa elbląskiego Jana Styrny i mianował jego następcą biskupa Jacka Jezierskiego.

Decyzję papieską o zmianie ordynariusza w diecezji elbląskiej ogłosiła 10 maja Nuncjatura Apostolska w Polsce. Ojciec Święty przyjął rezygnację z posługi biskupa elbląskiego, którą  biskup Jan Styrna złożył zgodnie z kanonem 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jednocześnie Papież mianował biskupem elbląskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji warmińskiej Jacka Jezierskiego.

 

 

Nowy biskup elbląski jest doktorem teologii dogmatycznej. W tym roku będzie obchodził 65-lecie urodzin, od 20 lat jest biskupem. W Elblągu pracował jako wikariusz, w latach 70. był również duszpasterzem głuchych i niewidomych w tym mieście.

Biskup Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze wstąpił do Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum”. W latach 1968–1970 odbył przymusową służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. W olsztyńskiej katedrze przyjął 16 czerwca 1974 r. święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi. Pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku i w parafii św. Mikołaja w Elblągu. W latach 1977-1981 był duszpasterzem głuchych i niewidomych w Elblągu.

W 1976 r. uzyskał magisterium-licencjat z teologii na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Teologię dogmatyczną zgłębiał także za granicą – w latach 1981-1982 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po powrocie do kraju rozpoczął wykłady z teologii duchowości w Warmińskim Seminarium Duchownym „Hosianum”, gdzie był równocześnie formatorem – przez rok prefektem, a następne 10 lat ojcem duchownym. W roku 1986 uzyskał  tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym KUL.

Wykładał ponadto w Wyższym Warmińskim Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie, Studium Teologii dla Świeckich przy Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W latach 1993-1994 był wicedyrektorem Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Pełnił też szereg funkcji w kurii biskupiej, m.in. był delegatem ds. ruchów religijnych i cenzorem wydawnictw religijnych. W 1992 r. został kanonikiem, a  dwa lata później prepozytem warmińskiej kapituły katedralnej.

19 lutego 1994 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej, otrzymując stolicę tytularną Liberalia. Jego dewizą biskupią jest wezwanie „Veritas Christi liberat”, co znaczy: Prawda Chrystusa wyzwala.  Sakrę biskupią przyjął 5 marca 1994 r. z rąk prymasa kard. Józefa Glempa. Objął urząd wikariusza generalnego archidiecezji warmińskiej.

Od 1999 r. do 2011 r. bp Jacek Jezierski wykładał na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W Episkopacie Polski przewodniczył pracom Komisji Charytatywnej i Zespołu ds. Dialogu Ekumenicznego z Kościołem Polskokatolickim. Obecnie pełni funkcję delegata KEP ds. Ekumenicznej Inicjatywy „Theobalt”, jest również członkiem Rady ds. Ekumenizmu i Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych.

żródło: episkopat.pl