(Brak tytułu)

 

OGŁOSZENIE!

DO KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJACY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA 26 KWIETNIA 2017 r. GRUPA KS.WŁODZIMIERZA

·PIERWSZA PRÓBA W KOŚCIELE 6 KWIETNIA (CZWARTEK) O GODZ.16:30

·ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 8 KWIETNIA (SOBOTA) O GODZ. 10:00 (MŁODZIEŻ NA SPOTKANIE PRZYNOSI KATECHIZMY I INDEKSY

PYTANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA:

1. Pismo święte – co to jest, jak się dzieli, z ilu ksiąg się składa, co nam daje czytanie i rozważanie Pisma św.?

2. Grzech – co nazywamy grzechem, wymień grzechy główne oraz grzechy przeciwko Duchowi świętemu?

3. Sakramenty – wymień sakramenty święte? Omów je krótko?

4. Sakrament pokuty i pojednania – kiedy i jakimi słowami ustanowił go Jezus Chrystus? jakie są warunki dobrej spowiedzi?

5. Bierzmowanie – co to jest za sakrament św.? Wymień dary Ducha świętego? Do czego zobowiązuje ciebie ten sakrament?

6. Eucharystia – jak inaczej można nazwać ten sakrament? Kiedy ustanowił ten sakrament Jezus Chrystus? Z jakich dwóch części składa się Msza święta? Czym jest Eucharystia dla ciebie?

7. Modlitwa – czym jest? Jakie znasz podstawowe modlitwy chrześcijanina? Dlaczego chrześcijanin powinien się modlić?

8. Modlitwa za wstawiennictwem Maryi – Jaki znasz modlitwy do Matki Bożej ? Jaki jest tekst modlitwy „Zdrowaś Maryjo”, „Pod Twoją obronę”, „ Anioł Pański”?

9. Modlitwa różańcowa – Co składa się na treść modlitwy różańcowej? (jak modlimy się na różańcu). Jakie są części i tajemnice różańcowe?

10. Modlitwa – „Ojcze Nasz” – treść modlitwy. Kto przekazał treść modlitwy Pańskiej?

11. Koronka do Miłosierdzia Bożego – przez kogo została przekazana? Jak się modlimy się i o której godzinie?

12. Credo – powiedz Skład Apostolski. Omów główne treści wyznania wiary?

13. Dekalog –  wymień Przykazania Boże? Wyjaśnij genezę dekalogu? Jakie jest najważniejsze przykazanie?(miłości)

14. Przykazania kościelne – Ile ich jest i wymień je?

15. Główne prawdy wiary – Wymień je? Co oznacza wierzyć? Kto jest ojcem wiary? Co pomaga tobie wierzyć w Boga?