01/26/2020 archive

III Niedziela Zwykła

Twoje Słowo jest lampą dla moich stóp [Psalm 119, 105] 1. Ojciec Święty Franciszek ustanowił dzisiejszą niedzielę Niedzielą Słowa Bożego. W odpowiedzi na tę inicjatywę: spróbujmy dziś w naszych domach przed obiadem przeczytać wybrany krótki fragment Ewangelii, a potem na znak szacunku i czci ucałować Pismo Święte.

Kontynuuj czytanie