VI Niedziela Zwykła

Błogosławieni, którzy szukają Go całym sercem [Psalm 119]

  1. Rok temu 14 lutego 2019 r. Ojciec Święty Franciszek ustanowił ks. Wojciecha Skibickiego – biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej. Ks. Biskupa Wojciecha otoczmy naszą serdeczną modlitwą i przyjaźnią.

  2. W tym tygodniu swoje spotkanie będzie miała młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania roku pierwszego. Grupa pierwsza we wtorek o 17:00, grupa druga w środę o 17:00.

  3. W sobotę [22 lutego] przypada święto katedry św. Piotra w Rzymie.

  4. Zapowiedzi przedślubne II: Mikołaj Jakub Piłat ze Sztumu i Adrianna Enerlich z Gdańska.

  5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Janinę Wójcik, Danutę Nowakowską, Małgorzatę Makowską, Jadwigę Laskowską i Brygidę Firlej. Wieczny odpoczynek…