Ogłoszenia XXXII Niedziela Zwykła

Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!

  1. Dziś Święto Niepodległości. Wraz z wszystkim rodakami w kraju i zagranicą dziękujemy Opatrzności Bożej za odzyskanie wolności i wskrzeszenie do życia państwa polskiego 100 lat temu.

  2. W kalendarzu liturgicznym w rozpoczynającym się tygodniu wspominamy: w poniedziałek – św. Jozafata biskupa i męczennika, we wtorek – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników polskich, w piątek – Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską, w sobotę – św. Elżbietę Węgierską.

  3. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich zmarłych. Wypominki w naszym kościele codziennie pół godz. przed wieczorną Mszą św. Codzienni za naszych zmarłych odprawiamy Mszę św.

  4. Bardzo serdecznie dziękuję opiekunom i młodzieży ze szkolnego koła Caritas z Barlewiczek i Liturgicznej Służby Ołtarza za sprzątnięcie w dniu wczorajszym cmentarza przy naszym kościele. To zaangażowanie młodych w wolnym dniu od zajęć szkolnych, jest wyrazem ich patriotyzmu i szacunku dla tych co walczyli o wolną Polskę.

  5. Pan organista Marcin Katarzyniak, od najbliższego czwartku, rozpocznie roznoszenie poświęconych opłatków na stół wigilijny.

  6. W sobotę od godz. 9.oo na Sali gimnastycznej w Szkole podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Sztumie, rozpocznie się miedzyparafialny turniej piłki nożnej. Zapraszamy do kibicowania…

  7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Kazimierza Andrearczyk i Feliksa Orzeł. Za tych zmarłych i tych którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny… Wieczny odpoczynek…